Konta bankowe dostępne w popularnych bankach może być przeznaczone dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W zależności od jego właściciela, konto bankowe ma charakterystyczne funkcje niezbędne dla jego posiadacza. Oprócz tego podstawowego podziału konta bankowe mogą pełnić określone funkcje i być: lokatą terminową, rachunkiem kredytowym, rachunkiem walutowym i rachunkiem maklerskim. Lokata terminowa to oprocentowane konto bankowe, na którym lokujemy dana kwotę kapitału i przechowujemy ją przez określony okres czasu. Im dłuższy okres przetrzymywania, tym otrzymujemy wyższą kwotę odsetek. Rachunek kredytowy to konto bankowe przeznaczone do regularnego spłacania zaciągniętych kredytów. Daje realny obraz aktualnego stanu naszego zadłużenia i naliczą kwotę odsetek w zależności od ustalonej liczbie rat. Początkowo ma ono saldo ujemne, które sukcesywnie zmniejsza się w raz z kolejnymi wpłatami. Rachunek walutowy pozwala nam na gromadzenie oszczędności i wykonywanie wszelkich transakcji w obcej walucie. Natomiast rachunek maklerski daje nam możliwość zakupu i sprzedaży papierów wartościowych emitowanych na giełdzie.

lafoto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here