Rachunek bankowy jest to narzędzie księgowe, które jest prowadzone przez banki w celu rejestracji obrotów wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat, innego typu transakcji i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez jego klientów. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy o koncie bankowym, zawartej pomiędzy jego posiadaczem a bankiem. Treść tej umowy jest sporządzana zgodnie z prawem bankowym oraz kodeksem cywilnym. Posiadacz rachunku bankowego ma możliwość swobodnie dysponować znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a ewentualne ograniczenia w dysponowaniu rachunkiem mogą wynikać ze szczegółowej treści umowy zawartej z bankiem lub z mocy prawa np. decyzji sądów o zajęciu przez komornika. Bank jest zobowiązany prawnie do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez klienta będącego właścicielem rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. O wszelkich problemach bądź nietypowych transakcjach związanych z kontem naliczenie kary, odsetek itd. klient ma być informowany.

kwiatyiprezenty.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here