Dobry montaż okien

Dobry montaż okien to nie zawsze ten, który wyróżnia się wizualną estetyką, czy zgodnością podjętych działań z określoną instrukcją. Bardzo często natomiast zwraca się uwagę na pozory, na podstawie których wysuwa się przypuszczenie, że wykonanie robót instalacji stolarki budowlanej zostało wykonane w sposób prawidłowy. W rzeczywistości dobry montaż okna to taki, który cechuje się właściwymi efektami osiągniętymi w rezultacie wykonania prac.

Jak wygląda prawidłowy montaż okien?

Jak zdefiniować prawidłowy montaż okien – otóż dobry montaż okna to taki, który w momencie zakończenia prac stolarki budowlanej i wydania dzieła osobie, która zleciła wykonanie usługi gwarantuje tej osobie pełne użytkowanie rzeczy właściwe dla jej przeznaczenia. Poza tym rezultat dobrego montażu okien powinien spełniać wymagania związane z przepisami techniczno-budowlanymi, które obowiązują w kraju. Dobry montaż okien to również ten, którego efekt spełnia wymagania obiektowe w każdym aspekcie, niezależnie od tego, czy te wymagania określił projektant, inwestor, czy osoba odpowiedzialna za adaptację projektu powtarzalnego.

Dlaczego wykonuje się badania szczelności?

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego wykonuje się badania szczelności podczas montażu okien, warto mieć na uwadze to, że nie da się ustalić poziomów wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza w sposób obliczeniowy, a tym bardziej szacunkowy. Warto pamiętać o tym, że montaż okna wykonuje się w różnych obiektach, które są wznoszone z przeróżnych materiałów. Nie można także uśrednić poziomu przygotowania budynków i ościeży do montażu okien, gdyż poziom ten jest również zróżnicowany. Ze względu zaś na to, że ekipa, która zajmuje się montażem, stosuje różne metody i materiały i biorąc pod uwagę powyższe warunki, nie można przyjąć takiego samego poziomu wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza dla każdego rodzaju montażu.

Co można osiągnąć poprzez wykonanie badań szczelności?

Zgodnie z programem „Prawidłowy montaż” przeprowadza się badanie szczelności na przenikanie powietrza i poziom wodoszczelności w obiektach o konkretnej charakterystyce ścian, o konkretnym stopniu, w jakim są przygotowane ościeże, a także w trakcie montażu okien, który wykonuje się stosując konkretne metody i rodzaje materiałów. Zarówno zakres przeprowadzanych badań, ich wartość, a co najważniejsze powtarzalność zebranych wyników pozwalają dobrać jak najlepsze rozwiązania montażowe.

Dzięki takiemu podejściu udaje się również stworzyć standardy montażu okien, które w konkretnych warunkach zapewniają osobie zlecającej montaż uzyskanie pożądanych i wskazanych pułapów szczelności. Jednak na tym nie koniec, ponieważ uzyskując dane w toku przeprowadzanych badań szczelności, można również przewidzieć poziom korzyści finansowych możliwy do osiągnięcia ze względu na fakt, że montaż zostanie wykonany w sposób prawidłowy. Poza tym dzięki takim badaniom wykonawca dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, jakie są granice jego odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

Czym są wymagania obiektowe?

Wymagania obiektowe są natomiast swego rodzaju wskazówkami, które otrzymuje wykonawca od projektanta obiektu, inwestora, bądź też od osoby, która jest odpowiedzialna za dokonanie adaptacji projektu powtarzalnego. Wskazówki te dotyczą sposobu, w jaki ma zostać wykonany montaż okna, a także doboru materiałów, które wykonawca powinien zastosować podczas realizacji prac instalacyjnych stolarki budowlanej w konkretnym budynku. Wymagania obiektowe dotyczą również szczegółów i rozstrzygnięć wykonawczych. Dzięki tym wymaganiom wykonawca wie także jakie są pożądane i oczekiwane poziomy właściwości użytkowych połączeń okien z ościeżami.

Kto określa wymagania obiektowe?

Jeśli chodzi o to, kto najczęściej określa wymagania obiektowe, to przeważnie czyni to projektant. Wtedy wymagania te stają się elementem treści projektu budowlanego. Jeśli projektant nie określi takich wymagań, może tego dokonać albo inwestor, albo osoba, która jest odpowiedzialna za dokonanie adaptacji projektu budowlanego. Warto pamiętać o tym, że wykonawca prac instalacyjnych stolarki budowlanej nie ma właściwych uprawnień do tego, by samodzielnie określać takie wymagania w projekcie budowlanym.

Źródło: https://prawidlowymontaz.pl/montaz-okien

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here