Urlop płatny

Praca na umowę o pracę daje dużo benefitów. Osoby, zatrudnione na umowę o pracy, w odróżnieniu od osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „umów śmieciowych”, korzystają z płatnych zwolnień, płatnych urlopów oraz innych dogodności.
Urlop płatny przysługuje osobie zatrudnionej na umowę o pracę po przepracowaniu pełnego miesiąca, jeżeli to pierwsza praca w życiu. zasady udzielenia takiego urlopu określa Kodeks Pracy. Po przepracowaniu każdego pełnego miesiąca pracownik może wystąpić o przyznanie urlopu w wymiarze 1/12 przysługującego urlopu za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop płatny przyznawany na takich zasadach jest to urlop płatny wypoczynkowy. Każdy pracownik nabywa prawo do takiego urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od przepracowanych lat. Osoba, która dopiero, rozpoczyna pracę, również może mieć prawo, gdyż do wyliczenia stażu pracy do urlopu jest wliczony czas edukacji. W związku z tym, już w pierwszej pracy urlop płatny nie jest fikcją, korzystać z niego mogą nawet nowi pracownicy. Pamiętać trzeba, że aby urlop wypoczynkowy dostać, trzeba wypisać w zakładzie pracy wniosek o urlop, który będzie podpisany przez przełożonego. Urlop płatny może być nie tylko wypoczynkowy. Może być urlop płatny macierzyński. Pamiętać trzeba, że matka może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, wówczas ojciec będzie również korzystał z urlopu płatnego z tytułu opieki nad dzieckiem nowonarodzonym. Urlop płatny „tacierzyński” jest dużym ułatwieniem dla rodzin. Ojciec pomaga w opiece nad dzieckiem, nawiązując więź emocjonalną z dzieckiem już w okresie niemowlęcym. Ponadto jest to dobre rozwiązanie, gdy matka dziecka zarabia więcej od ojca. Rodzinie wówczas zależy na tym, żeby matka wróciła jak najszybciej do pracy, a ojciec wykorzystał urlop płatny aby zajmować się dzieckiem. Urlop płatny macierzyński może zostać wykorzystany przez matkę również w części przed porodem. Jednak więcej osób preferuje zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Jest ono płatne w 100%, natomiast urlop macierzyński pozostaje niewykorzystane i jego odliczenie zaczyna się dopiero po porodzie. Urlop płatny może być również naukowy. Jest to urlop, przysługujący pracownikom naukowym publicznych uczelni wyższych, tzw „urlop siódemkowy”. Przysługuje on raz na siedem lat w celu przeprowadzenia pracy naukowej, np. podczas wyjazdów do innych ośrodków akademickich w kraju oraz za granicą. W tym czasie osoba, zajmująca się działalnością naukową, może przeprowadzić np. kwerendę. Urlop płatny naukowy udzielany jest zawsze na wniosek pracownika naukowego przez rektora danej uczelni wyższej. Z zasady wniosek taki powinien mieć akceptację dziekana danego wydziału. Często uczelni wprowadzają wymóg akceptacji takiego wniosku przez Radę Wydziału na którym dany pracownik jest zatrudniony. Urlop płatny może być udzielony pracownikom naukowym również na poratowanie zdrowia. Zazwyczaj do wniosku o taki urlop dołączana jest opinia lekarza zakładowego, internisty lub specjalisty.

batfinanse.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here