Ubezpieczenie podróży

Urlop to czas, w którym mamy się zrelaksować, zregenerować swój umysł na dalszy okres pracy.
Dzięki umowie o prace przysługuje nam odpowiednio: 20 dni jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni jeśli pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat oraz jeśli pracownik ma stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności dolicza się do niego dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego. Do stażu pracy dolicza się również okres nauki. Proporcjonalnie do zdobytego wykształcenia zasadnicza szkołą zawodowa daje 3 lata to stażu pracy, średniej szkole zawodowej 5 lat, średniej szkole ogólnokształcącej 4 lat, szkoła policealna 6 lat a wyższa 8 lat. Natomiast nie można sumować lat pracy ze sobą. Zgodnie z kodeksem pracy jaki obowiązuje, jedna z części urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.
Na wyjazd zorganizowany, wycieczkę skomponowaną samodzielnie możemy zakupić ubezpieczenie podróży. Takie ubezpieczenie pozwoli nam na beztroski, spokojniejszy wyjazd bez zmartwień czy coś nam ukradną, czy samochód się zepsuje a może coś nam się stanie i będziemy musieli skorzystań z pomocy szpitala. Nie przewidzimy wszystkiego, co może spotkać Cię podczas podróżowania. Każdy z nas podróżuje tak jak lubi i w różne miejsca. Często wybieramy Polskę, czasami decydujemy się na podróż po Europie, a niektórzy wolą w najodleglejsze rejony Świata. Jedni chcą spokojny wypoczynek przy basenie, inni nie wyobrażają sobie wakacji bez aktywnego uprawiania sportu.
Ubezpieczenie turystyczne to umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej przed podróżą. Elementami ubezpieczenia turystycznego są: Ubezpieczenie assistance zapewniające pomoc i wsparcie podczas pobytu za granicą i w Polsce. Może to być na przykład pomoc telefoniczna ubezpieczonemu związana z naszą podróżą, ochrona prawna, która służy znalezieniu rozwiązania, wsparcie w codziennych czynnościach, które pomaga w organizacji naszego pobytu za granicą lub w Polsce; Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia pokrycie kosztów opieki zdrowotnej; Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia odszkodowanie w przypadku trwałych następstw urazu lub śmierci; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę na wypadek szkód, które wyrządziliśmy na osobie trzeciej i ubezpieczyciel ma obowiązek je pokryć; Ubezpieczenie bagażu zapewnia odszkodowanie za szkodę, która została wyrządzona na naszym bagażu na skutek kradzieży lub włamania. Obejmuje bagaż, który jest naszą własnością i który zabraliśmy w podróż lub nabyliśmy w czasie podróży; Ubezpieczenie podróży lotniczej; Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji.
Na rynku jest wiele firm ubezpieczających i mają szeroki wybór polis turystycznych w różnych wariantach finansowych. Jedna firma oferuje nam ubezpieczenie w podróży w wariancie podstawowym do 32 tygodnia ciąży, gdzie nie wszędzie jest to ujęte, brak udziału własnego w kosztach leczenia czy też ubezpieczenie bagażu w wszystkich wariantach podróży.

weuropie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here