Taryfikator kwalifikacyjny, zalicza pracowników do odpowiednich grup, a także do kategorii, zaszeregowania ich, w zależności od posiadanych kwalifikacji, a także zalicza poszczególne rodzaje prac, które występują w danym przedsiębiorstwie, także do poszczególnych grup i kategorii zaszeregowania danych pracowników. Stawka płac, która wynika z zaszeregowania danego pracownika, jest na ogół wynagrodzeniem wpisanym do umowy o pracę. Formy danej płacy, wynikają ze sposobów mierzenia ilości wykonanej pracy. Do takich podstawowych form płacy, zalicza się formę prowizyjną, formę akordową, a także formę czasową. Forma czasowa, polega ona na wynagrodzeniu danych pracowników, i to w zależnościom przepracowanego czasu danej pracy, a także stawek, które wynikają z osobistego zaszeregowania. Są trzy odmiany czasowej formy płac, jest to forma czasowa zwykła, forma czasowa z premią, a także forma czasowa z prowizją. Natomiast honoraria obejmują wynagrodzenia za prace, tak zwane twórcze, autorskie i także racjonalizatorskie, które są wykonane przez pracowników, lub też przez inne osoby fizyczne, na podstawie umowy zlecenia, lub też umowy o dzieło.

biznes.info.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here