Numer IBAN

Co to IBAN?

IBAN to skrót od angielskiego International Bank Account Number. Po przetłumaczeniu na język polski jest to Międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jest to ogólny standard numeracji kont bankowych, który został utworzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Składa się on zawsze z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (tak zwana suma kontrolna). Kolejnym elementem jest maksymalnie trzydzieści znaków alfanumerycznych (liter lub cyfr), które zawierają numer rozliczeniowy oraz numer rachunku, określanych razem jako BBAN (z angielskiego Basic Bank Account Number, czyli podstawowy numer rachunku bankowego). Długość tego segmentu jest kwestią indywidualną danego kraju, warunkiem jest jedynie to, by wartość ta była stała dla danego kraju.
Najkrótszy numer IBAN ma Norwegia (15 znaków), natomiast najdłuższy Malta (31 znaków). Międzynarodowy numer rachunku bankowego w Polsce składa się z 28 znaków.
Standard IBAN powstał by usprawnić obsługę płatności w krajach Unii Europejskiej. W transakcjach elektronicznych jest on podawany w formie ciągłej, bez spacji i innych znaków specjalnych. Obecnie podanie numeru konta odbiorcy w standardzie IBAN oraz kodu BIC (z angielskiego Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący banki) danego banku podczas wysyłania poleceń przelewu typu SEPA jest niezbędne do tego, aby taki przelew wykonać. Dotyczy to przelewów do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także do Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii.

oytam.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here