kredyt preferencyjny

Kredyty preferencyjne to kredyty, jakich wymogi są korzystniejsze od rynkowych. Zazwyczaj znaczy to, iż pewna firma dopłaca do kapitału bądź odsetek pobieranych od kredytobiorcy. Programy kredytów preferencyjnych organizowane są po to, żeby wspomagać wybrane techniki (np. energooszczędne) bądź niektóre grupy (rolników, studentów, młodych nabywających mieszkania). Kredyt preferencyjny jest kredytem, w jakim większość kosztów ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa. Takie dofinansowanie dostępne jest zatem jedynie w sytuacjach wyjątkowych ze względu na istotny problem publiczny, np. program „Rodzina na swoim” umożliwiający otrzymać dofinansowanie kosztów kredytu mieszkaniowego bądź program „Pierwszy Biznes” wspierający stymulację zawodową osób niepracujących do 25 roku życia. Kredyty preferencyjne dostępne są też w formie kredytów dla rolnictwa bądź kredytów klęskowych

Kredyty preferencyjne dla rolników
Rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów dofinansowanych poprzez Agencję Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa. Preferencje polegają bądź na dopłacie do kapitału, więc zapłacie części zadłużenia, lub na dopłacie do odsetek (zmniejszeniu części odsetkowej raty).

Kredyt na zakup ziemi rolnej oraz podjęcie działalności rolniczej jest ulgowym kredytem inwestycyjnym. Wymagany jest udział własny mający co najmniej 10 proc. wartości ziemi. Agencja wpłaca do 60 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednakże aniżeli równowartość 20 tys. euro. Początkowa dopłata pomocy ma miejsce po zakończeniu inwestycji, natomiast pozostała – po 5 latach od zatwierdzenia umowy kredytu.

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi
Jednym z przeważnie wykorzystywanych typów kredytu preferencyjnego dla rolników jest kredyt preferencyjny na zakup ziemi. Można się o niego starać w ramach dwóch linii kredytowych: linii RR na realizację inwestycji w rolnictwie oraz rybactwie śródlądowym bądź linii Z na zakup użytków rolnych. W wypadku linii RR rolnik może otrzymać wsparcie na zakup ziemi tylko w części nieprzekraczającej 10% całej liczby przewidywanych wydatków inwestycyjnych. Takiego ograniczenia nie ma w ramach linii Z, gdzie można poświęcić całą sumę kredytu na zakup gruntów rolniczych. Dopłata do oprocentowania jest tu stosowana jak pomoc de minimis oraz nie może przewyższyć równoważności 15 000 euro w czasie następnych trzech lat.

Na czym polega kredyt preferencyjny dla rolników?
Kredyt preferencyjny to typ kredytu oferowanego poprzez bank na lepszych warunkach aniżeli wymogi rynkowe. Jest on przeznaczony do konkretnych konsumentów banku, w owym wypadku do rolników.

Typy kredytów preferencyjnych
Modelem kredytów preferencyjnych dla rolników są m. in. kredyty na rozbudowę gospodarstw rolnych, kredyty klęskowe lub kredyty z dopłatami państwa na termomodernizację domów mieszkalnych. Nie jedynie rolnicy czerpią z preferencyjnych form finansowania. Kolejnymi przypadkami kredytów na regułach ulgowych są też pożyczki dla studentów na edukację lub kredyty dla osób młodych na zakup mieszkania. Przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach jest połączone zwykle z potrzebą spełnienia specjalnych warunków prawnych, niepowstających przy ubieganiu się o kredyt na warunkach rynkowych.

blogfinance24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here