Pogłębiający się w wielu krajach europejskich kryzys nie tylko już finansowy, ale też gospodarczy powoduje drastyczny wzrost bezrobocia, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia – to w nowych państwach członkowskich bezrobocie było wysokie, natomiast takie kraje jak Irlandia czy Hiszpania nie miały praktycznie problemu bezrobocia. Obecnie wszystko się odwróciło, bowiem na przykład w Hiszpanii poziom bezrobocia osiągnął rekordową wysokość, bo 25 procent i bezrobocie w tym kraju jest dwukrotnie wyższe niż chociażby w Polsce. Jednak i w naszym kraju panuje obawa, raczej uzasadniona, że w najbliższym czasie bezrobocie nie będzie zmniejszało się, lecz wręcz odwrotnie – może zwiększyć się do poziomu nawet 15 procent w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od takich czynników jak poradzenie sobie przez niektóre państwa ze strefy euro jak Grecja czy Hiszpania oraz stan gospodarki niemieckiej, naszego głównego partnera handlowego, gdyż eksport do Niemiec z naszego kraju stanowi aż prawie 30 procent wartości całego eksportu na rynki zagraniczne.

www.aortamag.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here