Jak policzyć dochód

Dochód, przychód, koszty, te pojęcia mogą mylić się osobom, które na co dzień nie zajmują się rachunkami. O ile koszty są pojęciem dosyć intuicyjnym i właściwie na pierwsze skojarzenie możemy wyczuć, że chodzi po prostu o nasze wydatki, które ponieśliśmy w związku z jakimś przedsięwzięciem, tak już dwa pozostałe określenia wydają się nie aż tak jasne. Dochód i przychód brzmią bardzo podobnie i budzą zbliżone skojarzenia. Zdarza się, że używa się ich zamiennie, a to duży błąd.
Przychód to jest cała kwota pieniędzy, jaka wpłynęła do nas w związku z danym przedsięwzięciem. Przykładowo, sprzedajemy w internecie buty dla dzieci. Kosztem będzie między innymi zakup butów u producenta lub w hurtowni, opłata za wystawienie aukcji lub innych ogłoszeń w internecie, opłacenie osoby, która obsługuje aukcje i przygotowuje opisy produktów itp. To są koszty. Przychodem będzie cała zarobiona kwota ze sprzedaży tych butów, jaka wpłynie na nasze konto.
A co to jest dochód?
Dochód to wartość pomiędzy tymi dwiema poprzednimi. Jeśli od kwoty stanowiącej przychód odejmiemy wszystkie związane z nim koszty, otrzymamy wartość dochodu. Czyli, innymi słowy, jest to nasz zarobek na danym przedsięwzięciu „na czysto”. Konkretna kwota, jaką zyskaliśmy dzięki tej sprzedaży.
Wartość dochodu jest ważna do określenia w celu zdecydowania, czy dana działalność jest dla nas w ogóle opłacalna, czy przynosi nam zyski, o jakie nam chodziło. Jest to też wartość potrzebna dla celów podatkowych, to właśnie od kwoty dochodu najczęściej liczymy wartość podatku, jaką mamy zapłacić do urzędu.

www.kobietaimoda.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here