Ekonomia ortodoksyjna jest jedną z bardzo wielu szkół myśli ekonomicznej, z jakimi nie tylko obecnie mamy do czynienia, ale też mieliśmy na przestrzeni wielu lat. Do ekonomii ortodoksyjnej zalicza się generalnie rzecz biorąc te wszystkie ekonomie, które swych teorii modelowych przestrzegają w niezmiernie rygorystyczny sposób. To samo tyczy się założeń, które zostały wypracowane przez twórców poszczególnych szkół. W ramach przykładów można w tym miejscu podać chociażby to, że w szkole klasycznej podstawowym założeniem jest te, które mówi o zmienności zarówno płac, jak i cen, ale nie tylko, bo również o nie ingerowaniu państwa w gospodarkę i tym podobne. Z kolei w szkole klasycznej mówi się o tym, aby zasoby wykorzystywać w sposób maksymalny. Ekonomia ortodoksyjna nie zajmuje się analizowaniem zjawisk o charakterze ekonomicznym – ale chodzi tutaj o analizę w kontekście tych czynników, które na owe zjawiska wywierają zasadniczy wpływ. Ekonomia ortodoksyjna – jak nietrudno się domyślić – jest przeciwieństwem ekonomii heterodoksyjnej.

www.gpmapa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here