Jaki jest w ogóle cel istnienia finansów? Wyróżniamy kilka funkcji finansów. Jedną z nich jest chociażby funkcja stymulacyjna. Na czym ona polega? Na ingerencji państwa w działalność poszczególnych podmiotów. To przecież państwo dysponuje określonymi prawem instrumentami za pomocą, których może wpływać na zyskowność prowadzonej działalności gospodarczej. Może mieć on także wpływ na sytuację finansowa gospodarstwa domowych. Może tu chodzić o politykę podatkową, czyli wprowadzanie podatków, obniżanie i podwyższanie stawek podatkowych, ulgi i zwolnienia podatkowe. Natomiast polityka kredytowa, to na przykład ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów i lokat, kredyty preferencyjne; polityka dewizowa, czyli kształtowanie się kursów walut. Natomiast kontrolna funkcja finansów polega na śledzeniu przepływu strumieni pieniężnych. Wielkość i intensywność pozwala określić pozytywne, czy negatywne sytuacje w działalności przedsiębiorstwa czy funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. Tak więc te funkcje finansów pokazują, że finanse odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu.

www.tikal.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here